Hakkımızda

AEROMS Mühendislik A.Ş., ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü (Lisans ve Y. Lisans) ve Von Karman Enstitüsü, Belçika (Doktora) mezunu kurucusu tarafından 2014 yılında ODTÜ Teknokent bünyesinde Kos-Geb desteği ile hayata geçirilmiştir.

Kurucusunun ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel çevrelerde kazanmış olduğu know-how ve bilgi birikimini genç mühendis kadrosunun dinamizmiyle birleştirerek ülkemiz ve dünya havacılık, enerji ve savunma sektörlerinin hizmetine sunmak AEROMS A.Ş.’nin ana hedefidir.

Çalışma yöntemi olarak, ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü veya alt yüklenici olarak çözüm ortağı ya da paydaş olarak yer almak benimsenmiştir.

ÇalışanlarımızProf. Dr. Serkan ÖZGEN
Genel Müdür

ODTÜ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi

 

İletİŞİM

ODTÜ Teknokent Kosgeb
Tek-Mer Binası No: 218

Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 210 13 00 ext. 218
Fax: +90 312 210 13 09 
E-mail: inquiries@aeroms.net